Ochrana osobních údajů

1. Uděluji tímto souhlas společnosti Elektro HERINK s.r.o., se sídlem Wenzigova 79/8, Plzeň, 301 00  Plzeň, IČ: 29092159 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) zpracovávala tyto mé osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem i) Vaší účasti v anketě a související soutěži o ceny a ii) oslovení Vaší osoby s nabídkou pracovní pozice. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na obchod@elektroherink.cz nebo dopisu na kontaktní údaje Správce: Elektro HERINK s.r.o. Wenzigova 79/8, 301 00  Plzeň.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i osoby zajišťující pro správce účetní služby, poskytovatelé IT hostingu a software, marketingové agentury, provozovatelé call center, poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb, jiné třetí strany, které pro správce vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů, se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.