Technické řešení

Navrhnu technické řešení televizních a satelitních systémů.

Vyhotovím cenovou nabídku.

Stanice mohu dodat nastavené nebo zajedu na místo instalace.

Projektanti nejvíce ocení skutečné schéma zapojení.

Mohu provést měření před instalací či měření jednotlivých zásuvek a vystavit měřící protokol

 

 

 

Další příklady zapojení

 

Distribuce signálu optickým vláknem