Úvod / Podmínky vrácení peněz
Kategorie
Výrobci
Zajímavosti

Katalog Johansson 2016-2017

Katalog Johansson 2015

Zesilovač Super Profiler

Univerzální transmodulátor, remodulátor, IP 8600

Televize v IP sítích IPTV middleware a IPTV Headend​

Přechod na multipřepínače SCR

Mini katalog SCR multipřepínačů

 

Odběr novinek

Podmínky vrácení peněz

Podmínky vrácení peněz, reklamační řád.

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje tedy zboží na IČO) má právo podle § 53 odst.7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Zboží odešlete zpět na naši adresu (ne na dobírku!) a zároveň odešlete odstoupení od smlouvy, nezapomeňte uvést číslo Vaší objednávky a způsob jakým si přejete vrátit peníze (č.účtu nebo adresu). Zboží musí být v originálním obalu, bez známek opotřebení, poškození. V případě nesplnění jsme oprávněni účtovat náhradu škody, která vznikla dle příslušných zákonných ustanovení. Kupující, který není spotřebitelem dle § 52,odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ( nakupuje zboží na IČO ), může odstoupit od smlouvy jen v souladu s ustanovením § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, za podmínek tam uvedených). Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal a dále dle § 53 odst. 10 OZ tj. - uplatní -li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Zaplacenou kupní cenu je prodávající povinen vrátit kupujícímu nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení.

 

Reklamační řád.

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

- poštou nebo osobně na adrese: Elektro HERINK s.r.o., Wenzigova 79/8, 301 00  Plzeň

- emailem na adresu: obchod@elektroherink.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:
- doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
- reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
- podrobný popis závady.

5. V provozovně firmy je spotřebiteli je vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
- opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
- neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
- poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
- poškození nadměrným zatěžováním,
- poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

7. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

8. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.